Cum să pierzi heli de grăsime burta


Brătianu nr. Iuga, Nora trad. Se înrolează la vîrsta de şaisprezece ani, fiind luat prizonier de americani. După război devine cioplitor în piatră pentru monumente funerare, meserie care îi va asigura, pentru o vreme, existenţa. Din se dedică prozei, fără a renunţa însă la sculptură, grafică şi poezie.

A fost preşedinte al Academiei de Arte din Berlin între şi Luptător fervent pentru pace şi cu ferme opinii social-democrate a participat la campania pentru alegerea în postul de cancelar a lui Willy BrandtGiinter Grass este permanent angajat în viaţa politică a societăţii.

Debutează în cu volumul de versuri Avantajele găinilor-giruetă. Se afirmă ca prozator la o întrunire a Grupului 47 cu romanul care îl va consacra pe plan internaţional: Toba de tinicheade factură picarescă, radiografie a lumii şi satiră grotescă a epocii din perspectiva unui gnom toboşar.

A mai scris, printre altele, romanele Anestezie localăCalcanulUn cîmp prea departevolumele de proză scurtă întîlnire la TegteNaşteri frontale sau germanii disparPovestiri lugubrevolumul de eseuri şi polemici politice Din jurnalul unui melcromanul autobiografic Secolul meuvolumul de versuri Ultimul dans etc. Activitatea sa literară a fost încununată de cele mai importante distincţii: Premiul BiichnerPremiul Fontane şi Premiul Nobel pentru literatură Capodopera lui Giinter Grass, Toba de tinichea este o pretinsă autobiografie a piticului Oskar Matzerath, născut la graniţa dintre Germania şi Polonia, avînd doi taţi prezumtivi, care susţine că s-a oprit deliberat din creştere cum să pierzi heli de grăsime burta vîrsta de trei cum să pierzi heli de grăsime burta în semn de protest faţă de lumea adulţilor.

Oskar asistă la nazificarea familiilor germane obişnuite, la ororile războiului şi la miracolul german postbelic. Acuzat de o crimă pe care nu a comis-o, Oskar este închis într-un ospiciu, de unde, cu vocea sa ascuţită care sparge geamurile şi cu răpăitul tobei sale de jucărie, condamnă toată nebunia lumii moderne.

După lectura cum să pierzi heli de grăsime burta capitole din manuscris în cadrul Grupului 47, Giinter Grass a fost acuzat de o parte a criticii de pornografie, obscenitate, nihilism şi blasfemie, dar, din fericire, reacţia dominantă a fost una de recunoaştere entuziastă, Toba de tinichea devenind astfel, cînd shulman pierdere în greutate avenue rd ei nu avea decît treizeci şi doi de ani, cea mai reprezentativă operă a literaturii postbelice din R.

O asemenea afirmare explozivă în sfera romanului ne apare cu atît mai surprinzătoare, cu cît această specie literară parcurgea în vremea aceea o criză profundă. Este de-a dreptul paradoxal cum a putut o proză de asemenea dimensiuni, cu un caracter declarat de Bildungsroman,cu un flux narativ continuu, tributar ca structură romanescă unui model epic conservator, să se impună într-un climat literar care proclama sfîrşitul ireversibil al prozei de mari dimensiuni şi victoria definitivă a avangardei asupra romanului tradiţional.

Fără îndoială, nu sînt puţini criticii care încearcă azi să diminueze valoarea artistică incontestabilă a operei, explicîndu-i succesul în epocă prin interesul acordat în primul rînd unui capitol de istorie extrem de controversat şi, mai ales, funcţiei implicite de trezire a conştiinţelor din somnolenţa restauraţiei lui Adenauer. Pentru că Toba de tinichea denunţă minciuna istorică ascunsă sub scuza unei vini colective abstracte sau sub cea a manipulărilor în masă, scuză care, de fapt, absolvă individul de orice participare concretă, deliberată, la crimă, motivînd astfel Holocaustul.

Şi chiar dacă am presupune că receptarea Tobei de tinichea în anulîn România, cum să pierzi heli de grăsime burta a apărut prima ediţie, ar fi diminuată datorită considerentelor amintite — deşi istoria noastră actuală prezintă unele similitudini cu cea din Germania acelor ani - cu atît mai mult cartea, frustrată, să zicem, acum de fascinaţia actualităţii, se va adresa cititorului român prin ceea ce are ea mai pur şi în afara oricărei conjuncturi, prin extraordinarul ei mesaj artistic, de o modernitate bulversantă.

Piticul Oskar Matzerath, născut la graniţa dintre Germania şi Polonia, avînd doi taţi prezumtivi, oprindu-se deliberat din creştere la vîrsta de trei ani, parcă anume pentru a opune lumii oamenilor mari o conştiinţă mai vie, mai directă, mai intransigentă, este în acelaşi timp şi handicapatul care răstoarnă valorile, demonstrînd că există epoci cînd, de fapt, normalitatea e anormală şi viceversa.

Piticul toboşar este un artist vizionar sui-generis. El dă glas prin toba sa evenimentelor care îi marchează devenirea personală şi, totodată, devenirea istorică a poporului său. Cum aminteam, Oskar Matzerath s-a născut la Danzig, într-un spaţiu oscilant între Germania şi Polonia, trăgîndu-se, după mamă, dintr-un neam vechi din inima Kaşubiei.

pierdere în greutate de 60 lb înainte și după

Cei doi taţi prezumtivi ai săi au fost unul german, Alfred Matzerath, şi celălalt polonez, Jan Bronski, cum să pierzi heli de grăsime burta din urmă fiind văr primar cu mama lui Oskar. Dubla obîrşie, spaţiul natal şi legătura de sînge cu oamenii Kaşubiei se pare că îi sînt comune şi lui Giinter Grass, care aduce în Toba de tinichea nenumărate elemente autobiografice definitorii.

Ca şi Alfred Matzerath, tatăl legitim al lui Oskar, şi tatăl lui Giinter Grass a fost negustor de coloniale la Danzig.

pop costul pierderii în greutate

Ca şi Oskar, a lucrat şi Giinter Grass după război într-un atelier de pietrărie din Diisseldorf şi a frecventat Academia de Artă, secţia de grafică şi sculptură, la Berlin, scriind concomitent, în aniipoezii şi proză scurtă. De altfel, şi Oskar comite la un moment dat în carte o poezie, ca mai tîrziu, internat într-o clinică de boli nervoase, să-şi scrie romanul vieţii sale. Romanul Toba de tinichea este construit pe două planuri mari temporale: unul cuprinzînd perioadaîn care Oskar, supravegheat de îngrijitorul său Bruno şi vizitat periodic de prietenii săi Klepp şi Vittlar, îşi scrie opera, celălalt, perioadaîn care acelaşi Oskar, în calitate de narator, ne lasă să pătrundem în destinele şi întîmplările întortocheate şi groteşti ale rudelor şi ale vecinilor săi, dar mai ales în desfăşurarea propriei vieţi.

Oskar Matzerath nu este un personaj liniar, dubla lui origine şi-a spus cuvîntul prin caracterul dublu al personalităţii sale, încă din primele luni de viaţă, accentuîndu-se şi mai mult în perioada lui de formare. Două personalităţi complet incompatibile între ele, a căror alăturare constituie o culme a absurdului, stau la baza educaţiei şi a pregătirii lui şcolare: Rasputin şi Goethe.

Oskar învaţă să scrie şi să citească nu după abecedar, ca toţi copiii, ci după Rasputin şi femeile şi Afinităţi elective. Pînă în ziua de azi — pentru că Oskar îşi ademeneşte, setos de cultură, încet, încet, toată biblioteca spitalului de boli nervoase în camera sa — oscilez, nepăsîndumi de Schiller şi de tovarăşii lui, între Rasputin şi Goethe, între vraciul şi atotştiutorul, între întunecatul care înrobea femeile şi luminosul prinţ al poeţilor, care se lăsa atît de lesne robit de femei".

Implicaţiile grotesc-satirice sînt aici evidente. Acelaşi caracter dublu care îi marchează evoluţia guvernează şi lumea lui exterioară, reprezentată prin cele două portrete din camera de zi a casei părinteşti, acestea se înfruntă de pe pereţi opuşi, schimbîndu-şi poziţia strategică după oscilaţiile politice.

Matzerath, care nu punea preţ pe muzica simfonică, vru chiar să-1 surghiunească de tot pe muzicianul aproape surd. Dar mama, care iubea foarte mult pasajele de andante din sonatele lui Beethoven şi exersase chiar două sau trei, mai andante decît era indicat, insista ca Beethoven să stea dacă nu deasupra şezlongului, atunci măcar deasupra bufetului. Aşa s-a ajuns la cea mai cruntă dintre toate confruntările. Hitler şi geniul, faţă în faţă; cum să pierzi heli de grăsime burta uitau unul la altul, se pătrundeau cu privirea şi totuşi nici unul nu se putea bucura de prezenţa celuilalt.

Bebra 1-a luat cu teatrul lui de campanie în turneu pe linia frontului, datorită lui Bebra a 'văzut Parisul, a cunoscut-o pe frumoasa Roswitha Raguna, care 1-a făcut pe adolescentul pitic să se simtă bărbat, şi tot datorită lui Bebra, el, toboşarul, a devenit o personalitate în lumea artistică.

Bebra este cel care-1 conduce spre ascensiune, cel care îi insuflă dorinţa de putere. Unul ca noi trebuie să fie pe scenă, în arenă. Unul ca noi trebuie să joace şi să conducă acţiunea, altfel sîntem noi conduşi de ei. Şi ei, cînd joacă, joacă urît! Vor ocupa locurile cele mai bune!

bcaa ajuta la pierderea de grasimi

Vor organiza retrageri cu torţe! Vor construi tribune, vor popula tribunele şi de la tribune vor predica declinul nostru. Fiţi atent, tinere prieten, ce se va întîmpla la tribune! Căutaţi să staţi întotdeauna la tribună, niciodată în faţa ei!

Un alpinist polonez și-a pierdut viața pe Mont Blanc

El va fi de fiecare dată personajul imprevizibil, outsider-ul, cel care priveşte şi acţionează mereu împotriva curentului. Toate acţiunile lui, fără a avea un mobil politic conştient, se bewertung eco subțire în tot atîtea gesturi ale revoltei, de la spargerea geamurilor şi a candelabrelor, pînă la delirul tribunei în timpul demonstraţiei de pe cîmpul Maiwiese, cînd micul Oskar, aflat sub tribună, pune în mişcare cu toba lui toate fanfarele acelea ale tineretului hitlerist, care intonează ca la un semnal, în locul marşurilor greoaie obişnuite, valsuri vieneze înaripate, urmîndu-1 orbeşte pe micul toboşar.

Ironia este necruţătoare şi tăioasă; Oskar loveşte 8 jucîndu-se — oare numai jucîndu-se? Am amintit mai înainte de o dorinţă de putere care se face simţită în toate actele esenţiale ale lui Oskar; de la dimensiunile insignifiante ale gnomului, acesta cum să pierzi heli de grăsime burta la mult mai mult decît la statutul de revoltat care tulbură ordinea lucrurilor ; el vrea chiar să provoace miracole, să schimbe destine, să pătrundă în sfera divinului şi să mişte şi acolo ceva.

Atunci cînd taie cu propriul glas cercuri în vitrine, îngăduind celor stăpîniţi de dorinţă şi robiţi ispitei să intre în posesia obiectului rîvnit, e, fără îndoială, vorba de manifestarea unei puteri decizionale situate undeva deasupra gesturilor obişnuite ale unei autorităţi terestre. Rolul lui este aici cel al unui demon milostiv care îi ajută pe cei supuşi greşelii să se bucure de rodul păcatului lor.

Pornind de la asemănarea lui fizică frapantă cu Pruncul Iisus, aşa cum ne este acesta înfăţişat, şezînd pe genunchii Fecioarei Măria, în altarul lateral stîng din biserica Inima lui Iisus - trupul roz şi grăsuliu, avînd dimensiunile unui copil de trei ani, obrajii bucălaţi şi ochii de un albastru-cobalt - Oskar forţează nota permiţîndu-şi o mulţime de familiarisme faţă de Fiul lui Dumnezeu, cu scopul de a şi-1 apropia şi apoi de a-i lua locul.

Poate n-are voie; ori bate în tobă, ori nu este un Iisus adevărat, dacă totuşi n-o să bată în tobă, mai degrabă e Oskar un Iisus mai adevărat decît acela". Peste cîţiva ani este sigur de menirea lui; ajuns printr-o întîmplare în banda scărmănătorilor, o ceată de adolescenţi rebeli care tulburau liniştea oraşului, punînd la cale fel de fel de acţiuni de hărţuială împotriva punctelor strategice ale naziştilor, cînd şeful bandei îl întreabă cum se numeşte, Oskar răspunde, fără să ezite: Iisus!

Atunci pune la cale lovitura de graţie. Scărmănătorii dezmembrează grupul cum să pierzi heli de grăsime burta sfînt, îl desprind pe Pruncul Iisus din poala Măriei şi Oskar îi ia locul, făcut parcă anume pe măsura lui.

Dar noua lui misiune de Iisus-şef al scărmănătorilor durează puţin şi sfîrşeşte lamentabil, în urma unei trădări, adolescenţii aceia nebuni şi romantici dispar fără urmă, iar Oskar se salvează, fireşte, ca din toate situaţiile critice, datorită înfăţişării lui de copil de trei ani.

Dorinţa de putere a piticului este susţinută şi de o mare forţă de convingere; el demonstrează un har deosebit de a-şi face prozeliţi, ceea ce explică şi decizia autoironică sau profund serioasă din finalul cărţii, aceea că la împlinirea vîrstei de treizeci de ani nu-i mai rămîne altceva de făcut decît să strîngă discipoli în jurul său.

Idee care ne duce din nou cu gîndul la Iisus, dar şi la alţi profeţi, ca Zarathustra, de pildă. Ceea ce şochează în toate actele decisive ale lui Oskar e aerul detaşat de copil care se joacă, săvîrşind cele mai mari grozăvii.

Interesant este şi felul lui de a privi istoria, cu implicaţiile ei politice, senin şi imparţial ca un apolitic care constată că ceea ce se petrece în jurul lui îi produce doar un oarecare disconfort.

cum vă așezați gleznele

El reacţionează normal, după cum îi dictează momentul, fără să aibă conştiinţa unei angajări. Opţiunea lui pentru Rasputin sau Goethe, pentru Beethoven sau Hitler, pentru prezumtivul tată Matzerath sau pentru prezumtivul tată Bronski, pentru nemţi sau polonezi, pentru o direcţie politică sau alta, nu se rosteşte niciodată categoric, ci îmbracă cel mult o coloratură emoţională care se simte intens.

Dar cu toată detaşarea aparentă, un cum să pierzi heli de grăsime burta de culpabilitate, de care nu poate scăpa, îl apasă pe Oskar. Se simte vinovat de moartea iubitei lui somnambule Roswitha Raguna, urgența urinară și pierderea în greutate ambilor lui taţi prezumtivi, Jan Bronski şi Alfred Matzerath, şi chiar de moartea propriei mame.

Roswitha murise pentru că el nu vru într-o zi, cînd se aflau pe cum să pierzi heli de grăsime burta frontului, să-i procure cafeaua, se duse singură să şio ia şi căzu răpusă de un obuz. Pe Jan Bronski 1-a denunţat soldaţilor SS că l-ar fi cărat după el cu sila pe Oskar, un copilaş de trei ani, 10 în focul luptei de apărare a poştei poloneze. Un denunţ mincinos, care 1-a dus dieta cu spirulina si apa Jan Bronski în faţa plutonului de execuţie.

Iar Alfred Matzerath a murit pentru că Oskar i-a pus în palmă, în prezenţa soldaţilor ruşi, insigna de membru al Partidului Naţional Socialist German cu acul de siguranţă desfăcut şi Matzerath, îngrozit că ar putea fi descoperit, a înghiţit insigna, murind de o moarte pe cît de tragică, pe atît de grotescă.

10 Pasi pentru a scapa de Grasimea de pe Burta

Pînă şi pe mama lui, Oskar şi-o trimisese în mormînt bătînd prea mult în tobă. Toate aceste crime aparent involuntare sînt tot atîtea culpe individuale împlicînd conştiinţa făptuitorului şi nu nişte vinovăţii abstracte colective, cum se încearcă să se acrediteze ideea, pentru a estompa trecutul şi a-1 face mai blînd.

Asta am făcut eu şi asta am făcut tot eu, am săvîrşit această moarte şi nici pentru aceea nu sînt nevinovat - îndurare! Iată-1 pe cel care, atît de sigur pe sine, i-a spus şefului scărmănătorilor că el e Iisus dezbrăcat de orice trufie, de orice sete de putere, slab şi neputincios, avînd nevoie de ocrotire.

Această pendulare între putere şi slăbiciune, între cruzime şi blîndeţe, între dionisiac şi apolinic, în ultimă instanţă între Rasputin şi Goethe - deşi nici Goethe n-a fost un înger - se manifestă la Oskar cu precădere în relaţiile cum să pierzi heli de grăsime burta cu femeile. Preferinţele lui erotice se îndreaptă mai ales arde grăsime vs zahăr idealul castităţii: femeia pură, donna angelicata, totdeauna înveşmîntată în alb; este fascinat de surorile medicale în uniformele lor albe, semănînd cu nişte pescăruşi, cu insigna cu cruce roşie la gît, ca o picătură de sînge.

Simbolurile sînt elocvente. La prima vedere, s-ar putea crede că preferă genul inocent, pentru că stîrneşte virilitatea, îl face puternic, dar în această atracţie stă şi reversul ei: Oskar are nevoie de un spaţiu ocrotitor. El iubeşte în egală măsură femeia-înger şi femeia-mamă. Aceste două aspecte într-o singură femeie nu lear putea nimeni îmbina mai bine decît imaginea sorei medicale, însoţitoarea lui permanentă prin toate spitalele ţării, în care Oskar îşi află seducţia inocenţei şi scutul care-1 apără.

Toate femeile care au însemnat ceva cum să pierzi heli de grăsime burta viaţa lui, fie că erau mai angelice, ca Măria sau sora Dorothea, fie mai telurice, ca Lina Greff sau Roswitha Raguna, îi ofereau lui Oskar adăpostul matern. Ele erau pentru el refugiul protector. Acest dublu 11 sens pe care îl reprezintă femeia pentru Oskar, de îngeraş şi mamă totodată, îl explică şi faptul că iubita lui Măria este, în acelaşi timp, mama prezumtivului său fiu şi propria lui mamă vitregă.

Şi de ce oare Roswitha Raguna, acea hsa acoperă pierderea în greutate frumuseţe meridională, îi apare lui Oskar. Necesitatea unui spaţiu ocrotitor devine pentru Oskar o trebuinţă atît de dureroasă, încît în momentele lui de maximă singurătate, în solilocviile lui tîrzii, îşi doreşte cu ardoare să se întoarcă sub cele patru fuste ale bunicii lui, Anna, acolo unde măruntul incendiator Koljaiczek a zămislit-o, pe un cîmp de cartofi, pe biata lui mamă Agnes.

A Doua Ediție Românii Au Talent Din Sezonul 10 Vine Cu Surprize | Libertatea

Acolo, sub fustele bunicii, Oskar a cunoscut mirosul de unt rîmced al paradisului. Sub masa din sufrageria casei părinteşti sau în lumea cea mare, în Parisul vesel, în cum să pierzi heli de grăsime burta siluetei metalice a Turnului Eiffel, Oskar vede mereu cele patru fuste de culoarea cartofului aşezate deasupra lui ca un clopot. Bunica Anna, cea legată de pămîntul Kaşubiei, este începutul, izvorul neamului, izvorul lumii, este matca din care au ieşit, ca să se reîntoarcă acolo, în eternitate, Agnes, mama lui Oskar, şi prezumtivul lui tată, Jan Bronski, care avea aceiaşi ochi languroşi şi albaştri ca ai lui, şi Vinzent, unchiul care căzuse în adoraţia Sfintei Fecioare Matka Czestochowa, şi Stephan şi Martha, verii lui; numai acolo, sub fustele bunicii, în uterul ei, se putea el întîlni iar cu cei din neamul Bronski.

Numai acolo îşi putea găsi pacea şi liniştea şi mântuirea. Aceasta era cea mai tulburătoare dorinţă a sa. Nu întîmplător Toba de tinichea începe cu prezentarea bunicii Anna Koljaiczek şi se încheie cu Bucătăreasa Neagră, acel joc de copii, care se joacă şi pe la noi sub numele de Omul Negru şi insuflă teamă.

Treizeci de ani - vîrsta la care Cum să pierzi heli de grăsime burta este răstignit, vîrsta la care mai toţi oamenii încep să se gîndească la moarte. Cînd împlineşte treizeci de ani, lui Oskar îi apare Bucătăreasa Neagră. Mulţi dintre exegeţii lui Giinter Grass consideră Bucătăreasa Neagră un simbol al viitorului, al neprevăzutului, al sorţii.

Dar toate elementele care intră în descrierea ei te duc cu gîndul la moarte.

modalități de a pierde în greutate la birou

El nu mai are cuvinte. Pentru că tot ce mi-a stat mai demult la spate şi mi-a sărutat cocoaşa îmi iese acum continuu în faţă". Oricît de interesante ni s-ar părea încrengăturile de motive care alcătuiesc armătura romanului, oricît de incitante ar fi mobilurile care provoacă mişcarea cursului epic într-o direcţie sau alta, cred khichi pierdere în greutate nu fac o afirmaţie hazardată dacă susţin că cel puţin cincizeci la sută din valoarea romanului Toba de tinichea se datorează scriiturii de o varietate, modernitate şi expresivitate inegalabile.

Din dorinţa de a-şi surprinde personajul central în integralitatea dimensiunilor lui exterioare şi interioare, Giinter Grass foloseşte nararea directă a faptelor, la persoana întîi, schimbînd, în cadrul aceleiaşi fraze, brusc registrul confesiv-subiectiv şi trece relatarea la persoana a treia, conferind astfel discursului epic o mai mare obiectivare şi distanţare.

Pentru a pierdere în greutate montgomery county md şi a duce textul mai aproape de procesul real de desfăşurare a acţiunii, Giinter Grass introduce în carte şi alţi naratori — martori ai aceloraşi evenimente —, ca Bruno, îngrijitorul lui din spitalul de boli nervoase, şi prietenul său Vittlar.

Din aceeaşi dorinţă imperioasă de a reda prin text o realitate cît mai complexă şi cît mai totală, Giinter Grass recurge la toată recuzita de procedee stilistice clasice şi moderne: dicteul suprarealist, jocul absurd, calamburul, conotaţia aluzivă, exprimarea argotică, tonul satirico-sarcastic, construcţia barocă; explorează zona oniricului, foloseşte epicul frust, îşi ilustrează textul cu cum să pierzi heli de grăsime burta, cîntecele şi jocuri de copii, apelează la dialogul scenic; nu mai puţin 13 virtuoz decît James Joyce în tehnica limbajului, Giinter Grass ne propune nenumărate tipuri de scriitură.

Toate aceste accesorii conferă textului o prospeţime şi o vioiciune care nu diminuează pe tot cuprinsul voluminoasei cărţi. Este ca un maraton parcurs cu viteza cursei de o sută de metri, performanţă atinsă de foarte puţini scriitori ai lumii.

Gunter Grass Toba De Tinichea

Dar dincolo de aceste sisteme de reducere a valorilor la un numitor comun, Toba de tinichea este, fără îndoială, mărturia cea mai reprezentativă a unui zguduitor capitol din istoria Germaniei, aflîndu-şi ca atare locul cuvenit în mitologia modernă. Orice asemănare cu persoane care sînt sau nu sînt în viaţă este întîmplătoare. In consecinţă, îngrijitorul meu nu poate să-mi fie duşman. Am prins drag de el, îi povestesc privitorului din spatele uşii, de îndată ce-mi calcă odaia, întîmplări din viaţa mea, ca să mă poată cunoaşte, în ciuda vizorului care-i stă în cale.

Dragul de el, pare că-mi apreciază povestirile, fiindcă de cum îi trag o minciună, mă lasă să înţeleg că şi-a dat seama, arătîndu-mi ultima momîie cu noduri, confecţionată din sfoară. De este sau nu artist, rămîne de văzut. O expoziţie cum să pierzi heli de grăsime burta creaţiile lui ar fi bine primită de presă şi ar atrage şi cîţiva cumpă-; rători.

Adesea îl bate gîndul să-şi vopsească operele. Eu sînt de altă părere, îi arăt patul meu de metal alb, lăcuit, şi-1 rog să şi-1 imagineze vopsit în diverse culori. Disperat, îşi dă atunci cu pumnii lui de îngrijitor în cap, încearcă să exprime cu o faţă înlemnită toate spaimele posibile, în acelaşi timp, şi renunţă la planurile lui colorate. Aşadar, patul meu metalic alb, lăcuit, de spital, este un criteriu estetic. Pentru mine este chiar mai mult: patul meu e ţelul atins în sfîrşit, e consolarea mea şi ar putea să-mi devină un crez, dacă administraţia spitalului mi-ar permite să fac unele schimbări: aş vrea să pun să se înalţe vergelele patului, ca să nu se mai apropie nimeni prea mult de mine.

O dată pe săptămînă, ziua de vizită întrerupe liniştea mea împletită între vergelele albe de metal. Atunci apar cei 19 ce vor să mă salveze, cei cărora le face plăcere să mă iubească, cei ce doresc să se preţuiască, să se respecte şi să se cunoască prin mine. Ce orbi, ce nervoşi şi prost crescuţi sînt! Zgîrie cu foarfecele lor de unghii patul meu alb, lăcuit, de spital, mîzgălesc cu pixurile şi cu creioanele lor albastre, pe tăbliile lucioase, omuleţi din linii trase aiurea şi dezordonat.

Cît timp durează vizita lui — şi avocaţii ştiu să povestească mult — îmi răpeşte, prin acest act de agresiune, echilibrul şi buna dispoziţie. După ce vizitatorii mei şi-au depus cadourile pe măsuţa albă, acoperită cu muşama, de siîb acuarela cu anemone, după ce au reuşit să-mi împărtăşească încercările lor curente sau viitoare de a mă salva şi au reuşit mai ales să mă convingă pe mine, cel pe care vor neobosit să-1 salveze, de înaltul nivel al iubirii lor de aproapele, îi apucă iar dorul după propria lor existenţă şi mă părăsesc.

Atunci vine îngrijitorul meu, să aerisească şi să strîngă sforile de la ambalajul cadourilor. De cele mai multe ori, după ce aeriseşte, mai găseşte timp, deznodînd sforile, să împrăştie atîta linişte, pînă cînd îi spun liniştii Bruno şi lui Bruno linişte. Bruno Miinsterberg - renunţ la jocul de cuvinte şi îl numesc pe îngrijitorul meu pe numele adevărat - a cumpărat pe banii mei cinci sute de coli de hîrtie de scris.

Bruno, care e necăsătorit, fără copii şi originar din Sauerland, cum să pierzi heli de grăsime burta trebui să bată din nou drumul, dacă provizia de hîrtie nu va ajunge, pînă wayne goss pierde în greutate mica papetărie unde se vînd şi jucării, ca să-mi procure spaţiul necesar, neliniat, pentru agoniseala mea, sper exactă, de amintiri. Niciodată nu aş fi putut să-i rog pe vizitatorii mei, de pildă pe avocat sau pe Klepp, să-mi facă acest serviciu.

Dragostea grijulie ce-mi era destinată le-ar fi interzis precis prietenilor mei să-mi aducă ceva atît de dr oz 2 săptămâni rezultatele pierderii în greutate ca hîrtia nescrisă şi pe deasupra să o ofere spre folosinţă spiritului meu, producător neîntrerupt de silabe.

Cînd s-a întors, după-amiază tîrziu, cu pachetul, voia să pară un Bruno asaltat de gînduri. Am cerut hîrtie virgină şi vînzătoarea s-a roşit îngrozitor înainte de a-mi aduce ceea ce cerusem".

Temîndu-mă de o discuţie mai lungă despre vînzătoarele din papetarii, am regretat că numisem hîrtia virgină, de aceea am rămas tăcut, aşteptînd pînă cînd Bruno a părăsit camera şi abia atunci am deschis pachetul cu cele cinci sute de coli de hîrtie. N-am cîntărit prea mult în mînă teancul acela ţeapăn şi totodată flexibil.

Apoi am numărat zece coli şi le-am pus de o parte, restul l-am vîrît în noptieră, stiloul l-am găsit în sertar, lîngă albumul de fotografii: e plin, o să aibă cerneală berechet, cum să încep? O povestire se poate începe de la mijloc şi poate crea confuzie, păşind hotărît înainte şi cum să pierzi heli de grăsime burta.

Te poţi da modern, poţi şterge toate timpurile şi toate distanţele, ca pe urmă să anunţi sau să pui pe alţii să anunţe că problema spaţiu-timp a fost, în sfîrşit, rezolvată în cele din urmă. De asemenea, se poate afirma, încă de la început, că astăzi ar fi imposibil să se scrie un roman, ca, mai apoi, făcînd pe niznaiul, să dai lovitura şi să apari, în sfîrşit, drept ultimul romancier posibil.